Begravningsbyrå i Stockholm

begravningsbyrå stockholm

Få hjälp med att jämföra offerter från olika begravningsbyråer

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Letar ni efter en begravningsbyrå i Stockholm som kan ordna den begravning ni önskar. Vi på Begravo samarbetar med flera av de största begravningsbyråerna i både Sverige och självklart Stockholm. Du kan via oss jämföra offerter på begravningstjänster från auktoriserade begravningsbyråer i Stockholms kommun där samtliga är anslutna till Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF).

Stockholm är Sveriges huvudstad och även den största tätorten i både Sverige och i Norden. Staden ligger vid Östersjön och här kan du bland annat besöka Stockholms skärgård med över 30 000 öar. Ett annat populärt besöksmål är Gamla stan som är Stockholms historiska centrum med vackra gamla hus, trånga gränder och kullerstensgator. Andra sevärdheter som lockar många besökare är Stockholms slott, Stockholms stadshus (där Nobelbanketten anordnas varje år), Moderna museet, Vasamuseet och Skansen. Här finns också många parker och grönområden med allt från strandpromenader och små stadsdelsparker till stora strövområden. Faktum är att Stockholms kommun är en väldigt grön stad där ungefär 40 % av marken består av grönområden och parker.

I Stockholm finns även många kyrkor och kapell, både större och mindre sådana. Vissa är nyare och andra har har en lång historia bakom sig. Några är stora och pampiga och en del är enklare i sin utformning. Ska du planera en begravning i Stockholm kan någon av de begravningsbyråer som är anslutna till oss på Begravo hjälpa dig att hitta de bästa alternativen.

Företag som ordnar begravning i Stockholm

Rikstäckande begravningsbyråer

Kyrkor, kapell och begravningsplatser i Stockholm

Valet av kyrka och plats för den sista vilan är inte alltid lätt. Den avlidne kan ha skrivit ner önskemål kring sin begravning, eller kanske haft starka band till ett visst område som gör det lättare för dig som anhörig att ta beslut kring begravningen. Men det kan också vara så att du inte har någon vägledning alls, och kanske inte ens känner till staden speciellt bra. I en stund av djup sorg kan det ibland kännas svårt att ta tag i de praktiska bitarna. Oavsett ditt utgångsläge kan en bra begravningsbyrå ge dig tips och råd och guida dig när du ska planera begravningen.

Här är några av av de kyrkor och kyrkogårdar du hittar i Stockholm:

Bromma kyrka

Bromma kyrka ligger i Bromma, väster om Stockholms innerstad, och är församlingskyrka i Bromma församling. Kyrkan är en av Stockholms äldsta byggnader och uppfördes under 1100-talets andra hälft. Under åren har dock ett flertal förändringar gjorts på kyrkan.

Bromma kyrkogård

Bromma kyrkogård vid Bromma kyrka har anor från medeltiden. Fram till slutet av 1800-talet var det ursprungliga kyrkogårdsområdet kring kyrkan i stort sett oförändrat, men senare har kyrkogården utvidgats ett flertal gånger. År 1974 anlades en minneslund.

Brännkyrka kyrka

Brännkyrka kyrka är belägen i stadsdelen Örby slott i södra Stockholm. Kyrkan härstammar från 1100-talet men har byggts om under åren samt även restaurerats efter ett flertal bränder under 1400-talet och 1700-talet. De många bränderna gav kyrkan dess nuvarande namn.

Brännkyrka kyrkogård

Brännkyrka kyrkogård vid Brännkyrka kyrka har medeltida ursprung. I kyrkogårdens norra del finns ett gravkapell uppfört 1930, och 1983 anlades en minneslund. Den som var folkbokförd i Stockholm vid död kan begravas här, men tillgången till kist- och urngravar är mycket begränsad. Cirka 700 meter norr om Brännkyrka kyrka ligger Västberga begravningsplats, som anlades under 1800-talet som en utökning av Brännkyrka kyrkogård och då kallades Brännkyrka nya begravningsplats.

Västberga begravningsplats

Västberga begravningsplats är belägen cirka 700 meter norr om norr om Brännkyrka kyrka och var från början en utökning av Brännkyrka kyrkogård. Den anlades under 1800-talet. På Västberga begravningsplats finns ett kapell för begravningsceremonier som heter Västberga kapell. Begravningsplatsen är väldigt vacker med sin långsträckta form och sina många björkar.

Spånga kyrka

Spånga kyrka tillhör Spånga-Kista församling och ligger i stadsdelen Tensta i Stockholm. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet, men den har under århundradena förändrats, utvidgats och anpassats. Den senaste stora renoveringen skedde på 1950-talet.

Spånga kyrkogård

Spånga kyrkogård vid Spånga kyrka uppfördes på 1100-talet, i alla fall de äldsta delarna som ligger söder och väster om kyrkan. Områdena åt norr och öster togs i bruk på 1920-talet. Längst österut ligger minneslunden, och på kyrkogården finns även en runsten.

Kungsholms kyrka

Kungsholms kyrka är församlingskyrka i Västermalms församling. Kyrkan invigdes 1688 men har genomgått flera ombyggnationer och reparationer sedan dess. Man har under 1900-talet försökt att återge kyrkan dess karolinska karaktär, bland annat genom att man lyckades återfinna och rekonstruera de karolinska fönster som försvann i samband med en restaurering på 1800-talet. På kyrkogården vilar bland annat skalden Erik Sjöberg. 1979 invigdes en minneslund på kyrkogårdens östra del.

Storkyrkan

Storkyrkan är domkyrkan i Stockholms stift. Den ligger i Gamla stan och tillhör Stockholms domkyrkoförsamling. Kyrkan invigdes på 1200-talet och har från 1300-talet använts för både kungliga kröningar och vigslar. Här vigdes bland annat Carl XVI Gustaf med sin Silvia Sommerlath 1976, och 2009 vigdes deras dotter Kronprinsessan Victoria med Daniel Westling i samma kyrka.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården ligger i stadsdelen Gamla Enskede i Stockholms kommun. Den invigdes 1920 och är Sveriges arkitektoniskt viktigaste begravningsplats. År 1994 upptogs den på Unescos världsarvslista. Med sina cirka 100 000 gravplatser är den störst i landet, räknat till antal gravplatser. Kyrkogården omfattar cirka 102 hektar vilket gör den till ytan näst störst i Sverige efter Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Skogskyrkogården har en krematorieanläggning samt fem begravningskapell och en ceremoniplats utomhus. Kapellen heter Trons kapell, Hoppets kapell, Heliga korsets kapell, Uppståndelsekapellet och Skogskapellet. Gravsättning kan ske på Skogskyrkogården även för de som inte är folkbokförda i Stockholm.

Hässelby begravningsplats

Hässelby begravningsplats har ca 1500 gravar. Här finns även ett kapell, Hässelby kapell, som kan användas för begravningsceremonier mellan 1 maj och 30 september. Begravningsplatsen togs i bruk 1928, och 1982 stod även en minneslund färdig.

Norra begravningsplatsen

Norra begravningsplatsen ligger i Solna kommun och invigdes 1827. Den rymmer ca 33 000 gravplatser. Här finns två kapell, Norra kapellet och Stora gravkoret, samt minneslund och askgravlund. Kända personer som vilar på Norra begravningsplatsen är bland andra Alfred Nobel, August Strindberg, Ingrid Bergman och Gösta Ekman.

Sandborgskyrkogården

Sandborgskyrkogården invigdes 1895 och har cirka 8000 gravar. Här finns ett kapell för begravningsceremonier, Sandborgs kapell, som används 1 maj till 30 september. Sedan hösten 2014 finns en askgravlund, och unikt är möjligheten att sprida askan med hjälp av vatten.

Råcksta begravningsplats

Råcksta begravningsplats anlades i början av 1960-talet och har två kapell, Liljans kapell och Rosens kapell. Begravningsplatsen är från början endast avsedd för urngravar, men sedan början av 1970-talet finns också en minneslund och 2005 tillkom ett område för cirka 700 kistgravar. Här finns också ett av Stockholms två krematorium. Det andra finns på Skogskyrkogården.

Minnesstund efter begravningen

Många väljer att ha en minnesstund efter begravningsceremonin, där de anhöriga får sitta ner tillsammans och minnas och prata om den avlidne. Hur man väljer att göra detta är olika. Det är vanligt att man håller minnesstunden i ett församlingshus om ett sådant finns i anslutning till kyrkan, men man kan också hålla till hemma hos någon i sällskapet eller gå ut tillsammans på café eller restaurang.

Stockholm har många bra alternativ för att hålla minnesstund. Här finns såväl församlingshem som mysiga restauranger och bra cateringfirmor för den som inte vill ordna med mat eller fika själv. Begravningsbyrån kan hjälpa dig att hitta de bästa alternativen för just dig.

Jämför begravningsbyråernas offerter innan du bestämmer dig

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Top