Begravningsbyrå i Uppsala

begravningsbyrå uppsala

Få hjälp med att jämföra offerter från olika begravningsbyråer

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Letar du efter en begravningsbyrå i Uppsala som kan planera er begravning. Vi på Begravo samarbetar med flera av de största begravningsbyråerna både i Sverige och givetvis Uppsala. Du kan via oss samla in offerter på begravningstjänster från auktoriserade byråer i ditt närområde där samtliga är anslutna till Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF).

Uppsala är centralorten i Uppsala kommun och residensstad för Uppsala län. Staden är Sveriges fjärde största tätort och är sedan 1164 kyrkligt centrum i Sverige i och med dess ärkebiskopssäte inom Svenska kyrkan. Genom stadens vackra centrum slingrar sig Fyrisån med många små broar över. Uppsala hette från början Östra Aros och det nuvarande Gamla Uppsala hette då Uppsala. Aros betyder åmynning och syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren. Östra Aros hette staden för att skilja den från dåvarande Västra Aros – nuvarande Västerås. Östra Aros kom sedan att ta över namnet Uppsala, och dåvarande Uppsala blev Gamla Uppsala.

I Uppsala finns det många vackra kyrkor, kapell och kyrkogårdar. Förutom de kyrkor som hör till Svenska kyrkan finns här även frikyrkor, katolska och ortodoxa kyrkor. Den mest kända av Uppsalas kyrkor är förstås Uppsala domkyrka, som dominerar stadsbilden med sina torn. Om du ska planera en begravning i Uppsala kan du kontakta någon av de begravningsbyråer som är anslutna till Begravo. Då får du hjälp att hitta de bästa alternativen samt guidning och bra tips och råd i alla beslut som ska tas kring planeringen av begravningen.


Företag som ordnar begravning i Uppsala

  • Lavendla
  • Fenix Begravningsbyrå
  • Lova Begravning
  • Fonus
  • Uppsala Begravningsbyrå
  • Begravningsbyrån Hallsénius & Stenholm
  • Grindstolpen

Kyrkor och kyrkogårdar i kommunen

Oavsett om du känner staden väl eller kanske bara är bekant med den så kan begravningsbyrån hjälpa dig med allt från val av kyrka och plats för den sista vilan till vad man gör på en minnesstund. Ibland har den avlidne skrivit ner egna önskemål kring sin begravning, men det kan också vara så att du måste ta alla beslut utan vägledning. Då är det skönt att ha hjälp av en bra begravningsbyrå.

Här är några av de kyrkor och kyrkogårdar du finner i Uppsala kommun:

Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka är domkyrka i ärkestiftet och är en katedral i gotisk stil. Kyrkan är församlingskyrka Uppsala domkyrkoförsamling och rikshelgedom för Svenska kyrkan. Med sin imponerande storlek och sina höga torn är den störst i Norden, och den största av dess klockor är med sina 7360 kg Sveriges största kyrkklocka. Efter en brand i den tidigare domkyrkan i Gamla Uppsala gav påven år 1258 tillstånd att flytta biskopssätet till Östra Aros, nuvarande Uppsala. Den nya kyrkan började byggas på 1270-talet, men bygget försenades på grund av ras och pengabrist, och kyrkan invigdes slutligen 1435.

Hagby kyrka

Hagby kyrka hör till Hagby församling. En äldre kyrka uppfördes på platsen under medeltiden, men denna revs 1838 för att lämna plats till den nya kyrkan som invigdes 1840. Vid den gamla kyrkans trappa fanns en runsten som antogs vara försvunnen eller förstörd under 1800-talet. Runstenen återupptäcktes dock välbevarad vid en grävning 2016, och ställdes året efter upp vid södra sidan av den nuvarande kyrkans kyrktorn.

Rasbo kyrka

Rasbo kyrka ligger i Rasbo socken och är församlingskyrka i Rasbo församling. Kyrkan är en av de största landsortskyrkorna i Uppland och den invigdes på 1200-talet.

Skogs-Tibble kyrka

Skogs-Tibble kyrka är belägen i Tibbleby. Kyrkan är uppförd av lokalt bruten granit och invigdes på 1100-talet. Under århundradens lopp har kyrkan sjunkit ner cirka en meter i marken. Vid kyrkogårdens sydvästra sida finns ett gravkapell som byggdes 1934.

Björklinge kyrka

Björklinge kyrka ligger på en sydsluttning cirka två mil norr om Uppsala vid Gävlevägen. Kyrkan invigdes på 1300-talet men fick sin nuvarande utformning under senare delen av 1600-talet. Vid kyrkan finns en kyrkogård och år 2009 invigdes en askgravlund.

Bälinge kyrka

Bälinge kyrka är belägen vid Uppsalaslätten drygt en mil nordväst om Uppsala. Det är en av Upplands största och rikast utsmyckade kyrkor. De äldsta delarna av kyrkan byggdes under medeltiden, men exteriören präglas till stor del av omgestaltningen under 1700-talets andra hälft.

Danmarks kyrka

Danmarks kyrka tillhör Danmark-Funbo församling. Danmark är sedan 2015 en tätort i Uppsala kommun, cirka 8 km sydost om Uppsala. Varifrån ortens namn härstammar vet man inte och är i modern tid en källa till förvirring. Danmarks kyrka invigdes på 1300-talet men fick i stort sitt nuvarande utseende på 1400-talet, även om den också har byggts om en del sedan dess. I närheten av kyrkan finns ett tiotal runstenar med kristen text och kors inristade.

Vaksala kyrka

Vaksala kyrka är församlingskyrka i Vaksala församling. Kyrkans 76 meter höga torn syns från motorvägen på E4 i Uppsala. Vaksala kyrka byggdes i romansk stil under sent 1100-tal, men byggdes om och fick en höggotisk stil under 1300-talet. Kyrkans äldsta inventarium är en brudbänk från 1100-talet.

Vaksala kyrkogård

Vaksala kyrkogård härstammar liksom Vaksala kyrka från medeltiden. Utseendet på dagens kyrkogård är resultatet av omgestaltningar på 1800-talet då den medeltida kyrkogårdsmuren byttes ut och träd och syrenhäck planterades längs den nya muren. Utformningen med strikta grusgångar och gravkvarter kom till under 1900-talet. Det finns även en nyare del av kyrkogården som togs i bruk 1980 på grund av att den gamla kyrkogården var fullbelagd.

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården har anor från 1600-talet och är vackert belägen i centrala Uppsala. Här finns många lövträd och vackra alléer. Från början var den äldre delen av kyrkogården en fattigkyrkogård. Den som hade råd kunde förse graven med ett järnstaket som skydd mot ovälkomna gäster, och många av dessa staket finns kvar än idag som prydnader. Den nyare delen av kyrkogården kom till omkring 1900 och den senaste utvidgningen ägde rum 1959. På 1960-talet byggdes Stillhetens kapell på den nyare delen av kyrkogården, där även en minneslund finns. Flera kända personer vilar på Gamla kyrkogården, bland andra Dag Hammarsköld och Gustaf Fröding.

Berthåga kyrkogård

Berthågha kyrkogård är belägen i den västra delen av Uppsala och började tillsammans med sitt krematorium och sina kapell byggas år 1863. Den nyare delen av kyrkogården färdigställdes 2001. Här finns Minnesplatsen, Trädkyrkan och urnskogarna samt katolskt, judiskt, armeniskt och muslimskt gravområde och ett område för bahá’í . Kapellen i krematoriet heter Stefans kapell och S:t Eriks kapell.

Gamla Uppsala kyrka

Gamla Uppsala kyrka var tidigare domkyrka och ärkebiskopssäte och är nu församlingskyrka i Gamla Uppsala församling. Den ligger vid Gamla Uppsala fornlämningsområde, i folkmun kallat Gamla Uppsala högar. Vid kyrkan ligger Gamla Uppsala kyrkogård. I Gamla Uppsala kyrkas mittgång ligger Anders Celsius begravd.

Minnesstund efter begravningen

Många väljer att hålla en minnesstund efter begravningsceremonin. På minnesstunden kan de som har närvarat i kyrkan sitta ner och minnas och prata om den avlidne, hålla tal eller läsa upp minnesgåvor. Ofta äter eller fikar man tillsammans. Det finns många varianter på minnesstund och det är upp till er att bestämma hur den ska se ut. I Uppsala finns det många bra alternativ med lokaler att låna eller hyra, trevliga restauranger och caféer samt bra cateringfirmor. Den begravningsbyrå i Uppsala som du anlitar kan hjälpa dig med idéer och förslag när du planerar minnesstunden.

Jämför begravningsbyråernas offerter innan du bestämmer dig

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Top