Vad är en bouppteckning – och vad kostar det?

Vad är en bouppteckning?

Det kan lätt bli rörigt när man träder in i ett dödsbo, det finns många arvslagar som styr vem som får vara med i ett dödsbo. Det finns även många lagar som förklarar vem som har rätt att ärva efter den avlidne. Finns det testamenten och andra dokument som behöver även det tas till hänsyn vid e bouppteckning. För att komma fram till vad som ska fördelas och till vem arvet ska fördelas så måste dödsboet inom 4 månader skicka in en bouppteckning till Skatteverket efter dödsfallet.

En bouppteckning Innehåller bland annat:
– Skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder
– Alla dödsbodelägare och då vilka som ska ärva
– Eventuella testamenten

Vad kostar en bouppteckning? 

Beroende på hur mycket tillgångar och skulder som finns, möjligtvis mer komplicerade ägarförhållande med tillgångar utomlands så varierar priset. Helt enkelt desto mer tillgångar och skulder som behöver fördelas så blir priset dyrare om man väljer att ta hjälp med processen. När man anlitar en begravningsbyrå eller en annan aktör så ligger priserna oftast från 6 000 kr och uppåt beroende på hur komplicerad bouppteckningen är. 

Kan jag utföra bouppteckningen själv?
Det går såklart att göra en bouppteckning själv gratis men för att utföra en sådan så behöver man en hel del kunskap om hur en bouppteckning går till. Risken blir högre att något blir fel i bouppteckningen vilket kan skapa problem i framtiden. Det är därför rekommenderat att man söker juridisk hjälp för processen då det blir en bättre skydd mot felaktigheter. Ansök om juridisk hjälp via vår enkät så få du en offert.

Måste jag upprätta en bouppteckning?

Enligt svensk lag så måste man upprätta en bouppteckning, även om det bara finns en dödsbodelägare som ska ärva dödsboet. 

I de fallen där den avlidne inte har några tillgångar att lämna efter sig, mer än att täcka för begravningskostnaderna, så kan man via kommunen ansöka om en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. En dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning som man ansöker om av kommunen. 

Vad är ett dödsbo?

Dödsboet upprättas automatiskt när den avlidne går bort. Dödsboet är en juridisk person som får in alla tillgångar och skulder tills det att dödsboet har lyckats fördela ut alla tillgångar och skulder. Efter att allting är fördelat så upphör dödsboet att finnas.

Vem är med i dödsboet?

Det är den avlidnes närstående så som den efterlevandes make, maka eller sambo, legala arvingar eller en universell testamentstagare som ingår i dödsboet. Som dödsbodelägare har man som uppgift att fördela ut alla tillgångar och skulder.

Om den avlidne som har gått bort var gift så betyder även det att maken eller makan kommer först att få ta del av alla tillgångar innan det går till andra arvtagare. Det betyder alltså att man som gift ärver allt från maken innan dess att andra arvtagare, såsom den avlidnes barn, får ta del av den avlidnes tillgångar och skulder.

Finns det ett barn efter den avlidne som inte ingår i äktenskapet? Då har det barnet, ett så kallat särkullbarn, rätt att få ta del av arvet trots att den efterlevande maken eller makan lever kvar.

Jämför begravningsbyråernas offerter innan du bestämmer dig

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Top