Testamente och varför du bör skriva ett

Testamente

Ett testamente talar om vad som ska hända med dina tillgångar efter du gått bort. Det är ett dokument som alla myndiga personer bör upprätta. Dels för att du ska vara säker på att dina tillgångar fördelas så som du önskar, men även för att undvika konflikter mellan arvtagarna när uppdelningen ska ske.

Behöver du hjälp med en begravning?

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Viktigt om testamente

Ett testamente är giltigt från den dagen det upprättas så länge den följer de formella krav som finns på ett testamente. Förutom att det ska vara underskrivet av testamenten ska dessutom två vittnen skriva under testamentet. Vittnena ska inte finnas med i testamentet, då dom kan anses jäviga.

Viktiga punkter att veta om när du upprättar ett testamente är

  • Ett testamente är den enda handlingen som tillåter avvikelser från de statliga arvsbestämmelserna.
  • Bröstarvingar har alltid rätt till sina laglotter, och går därmed inte att göra arvslösa. Rätten till laglotten är halva kvarlåtenskapen. Minst hälften av dina tillgångar ska gå till dina bröstarvingar, skriver du av mer än så till andra är testamentet därmed ogiltigt. Bröstarvingar räknas till barn och barnbarn.
  • Du kan när som helst förstöra ditt testamente och skriva ett nytt. Livet förändras, och därför är det möjligt för dig att när som helst förstöra ditt gamla för att upprätta ett nytt.
  • Endast originaltestamente är giltigt. En kopia räknas inte.
  • Ett testamente förvaras säkrast hos en jurist eller i ett bankfack. Med denna förvaring kommer banken eller juristen se till att testamentet kommer fram den dagen du dör.
  • Risken om du förvarar det själv hemma är att det glöms bort eller att någon obehörig kommer åt det.
  • Skriver du att en egendom ska vara enskild innebär det att egendomen inte kommer omfattas vid en bodelning om arvtagaren skiljer sig eller går bort.
  • Testamente ska inte registreras. Kraven för att det ska vara giltigt är att det följer en formell standard, är signerad och är underskriven av två vittnen.
  • För att upprätta ett testamente ska du vara myndig. Alternativt fyllt 16 och ha en egen inkomst, där du endast kan testamentera din egen inkomst.

Enskilt arv

I testamentet kan du skriva att en egendom är enskild till den som ärver. På så vis skyddar du egendomen mot att hamna hos en arvtagares make om dom exempelvis skiljer sig, då egendomen endast får ägas av arvtagaren. Egendomen räknas med andra ord inte in i en eventuell bodelning.

Varför ska man skriva ett testamente?

Om du önskar att dina ägodelar fördelas på ett annat sätt än de som finns i ärvdabalken måste ett testamente upprättas. Har du inga bröstarvingar kan du fördela dina ägodelar precis som du önskar. Har du bröstarvingar har du rätt att fördela hälften av dina tillgångar som du vill. Du kan testamentera till personer eller till en välgörenhet som betyder mycket för dig.

Om du exempelvis lever i ett samboförhållande har din sambo inte rätt till mer än hälften av era gemensamma bohag och boende. Sambos har ingen arvsrätt till varann. Vill du försäkra dig om att din sambo klarar sig efter din bortgång bör du alltså testamentera en del till denne. Som sambos kan ni gemensamt skapa ett inbördes testamente för att ärva varandra.

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente kan skrivas tillsammans av två eller flera personer. Författarna till testamentet bestämmer gemensamt hur ett arv ska fördelas, där man oftast ärver varandra. Ett inbördes testamente skrivs ofta av partners i en kärleksrelation där man inte är gifta, men kan även skrivas av vänner eller släktingar.

Jämkning av testamente

Om ett testamente inkräktar på en bröstarvinges arvsrätt kan denne begära jämkning av testamentet. Skulle en bröstarvinge inte motsätta sig testamentet aktivt kan det komma att träda i kraft ändå, trots att det lämnar en som egentligen har rätt till ett arv arvslös.

Skriva testamente själv eller få hjälp

För att försäkra dig om att ett testamente är skrivet helt korrekt och inte lämnar något öppet för missförstånd kan det vara bra att ta juridisk hjälp. Vanligtvis kan även juristen som hjälper dig se till att det förvaras säkert.
Du kan även välja att skriva ett testamente själv. Det viktigaste är att du följer en formell standard och har två vittnen som skriver under. Vittnena bör vara yngre än dig samt att deras personnummer ska finnas med, så att dom kan kontaktas om det krävs hjälp att förstå något oklart i testamentet.
Om du är osäker kan du även be en jurist kolla över dokumentet efter att du skrivit det, för att försäkra dig om att det är giltigt den dagen det ska träda i kraft.

Ekonomifokus.se har skapat en gratis mall för Testamente om du vill skapa dokumentet själv.

Du kan också köpa ett testamente hos Juridiskadokument.se för 495 kr. Dessa dokument är upprättade av Thorlund Juristbyrå AB. Det ingår också fri juridisk rådgivning vid köp av testamente.

Vita arkivet

Förutom hur dina tillgångar ska fördelas kan du även hjälpa dina kvarvarande släktingar genom att planera din begravning i vita arkivet. Detta kan kännas väldigt olustigt, men kan göra din bortgång lättare för dina nära och kära den dagen du går bort. Du ser dessutom till att din begravning blir precis så som du önskar. Vita arkivet kan du fylla i online och tas fram den dagen du går bort.

Jämför begravningsbyråernas offerter innan du bestämmer dig

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Top