Planera en begravning – Steg för steg guide

Planera begravning - steg för steg guide

Behöver du hjälp med en begravning?

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Att kort efter att en närstående dött tvingas ägna tid åt att planera en begravning kan upplevas som att ännu ett av livets grymma faktum drabbar en. En liten tröst kan vara att processen är betydligt mer flexibel än vad man kan tro. Vår förhoppning är att den här guiden ska kunna klargöra vad du har framför dig. Det finns relativt givmilda marginaler tidsmässigt, särskilt om du anlitar en begravningsbyrå som kan ta hand om det praktiska. Du bör ändå vara vaksam på att enligt begravningslagen måste den som avlidit vara kremerad eller gravsatt högst 4 veckor efter dödsfallet.

Sorg kan vara handikappande, så var inte rädd för att be om hjälp.

Att planera en begravning – grunderna

Det är du som är närmast anhörig till den avlidne som har huvudansvar över begravningen. Det är ett ansvar som du kan välja att delegera i olika hög utsträckning. Vi ska redan nu säga att det inte är något måste att kontakta och ta hjälp av en begravningsbyrå – men att det kommer att göra planeringen mycket enklare.

En begravning kan se ut på många olika sätt. Det vanligaste i Sverige är att begravningar sker i Svenska Kyrkan, men det går att ha borgerliga begravningar helt utan religiösa inslag samt begravningar för vilken trosinriktning som helst. Faktum är att man inte måste ha någon begravning överhuvudtaget, ett alternativ som allt fler väljer. Utgångspunkten för hur begravningen ska ske är alltid vilka önskemål den döde hade.

I texten som följer går vi igenom hur processen med att planera en begravning kan se ut: från att dödsfallet sker tills dess att begravningsceremonin eller minnesstunden hålls.

1. Direkt efter dödsfallet

Det första som sker direkt efter dödsfallet är att den döde ska transporteras till bårhus i väntan på begravning. De flesta dödsfallen sker i sjukvården och i de fallen är det också vården som står för transporten. Om dödsfallet sker i hemmet eller på ett äldreboende eller liknande är det en begravningsbyrå som hjälper till med transporten. Då är det du eller ni anhöriga som bestämmer vem som ska hjälpa er.

Du behöver inte stressa kring val av begravningsbyrå i det här läget. Du måste inte anlita samma begravningsbyrå som skötte transporten för att sköta begravningen. Tänk på att ni redan i det här tidiga skedet kan låta kistläggningen ske, d.v.s. ni kan välja den kista som din anhöriga eller vän ska begravas i. I ett såhär tidigt skede har ni dock inte bundit er till någonting.

När transporten är avklarad det dags att ta kontakt med nära och kära för att berätta vad som hänt. Direkt efter ett dödsfall kan det finnas ett antal saker som behöver tas om hand. Den döde kanske hade husdjur, försäkringar som måste sägas upp och räkningar som måste betalas. Här är det ypperligt om du har möjligheten att samordna med vänner. Den här typen av sysslor är vanligtvis enkla att ta om hand men kan vara nog så besvärliga tätt inpå en jobbig förlust.

2. Några dagar senare

Nu ligger dödsfallet någon eller några dagar bakom dig. Det finns inte ett fast antal dagar då du måste ta nästa steg. Vad som händer nu beror i första hand på den dödes önskemål. I avsaknad av muntligt eller skriftligt framförda önskemål är det ni anhöriga som bestämmer hur begravningen ska ske. I idealfallet har den döde skrivit ned sina önskemål kring begravningen i det vita arkivet, i annat fall kan önskemål ha framförts muntligt. Önskemålen kan vara mer eller mindre detaljerade och avgör hur många frågor du och andra anhöriga måste ta ställning till.

Att anlita en begravningsbyrå underlättar hela planeringsprocessen men du kan också planera begravningen helt på egen hand eller med andra anhöriga. Vissa begravningsbyråer har numera möjligheten att planera begravningen online. Att anlita en begravningsbyrå ger dig hur som helst större utrymme att hantera sorgearbetet om du behöver det. Byrån kan ta hand om så gott som allt praktiskt arbete kring begravningen ned till knappt ingenting. Snittpriset för en begravning i Sverige är ca. 26 000 kr. Om ni väljer att planera begravningen själva kan det bli billigare än så, men det innebär också mycket mer arbete.

Nu börjar det praktiska arbetet med att utforma begravningsceremonin samt med ett antal andra praktiska frågor. Nedanstående punktlista sammanfattar de frågeställningar du och andra anhöriga nu måste ta ställning till, oavsett om ni kontaktar en begravningsbyrå eller ej. Om ni kontaktat en begravningsbyrå kommer ni vid första kontakten att diskutera följande frågor:

 • När och var begravningen ska hållas
 • Vilken typ av begravning som önskas
 • Vem som ska vara officiant
 • Jordfästning eller kremering?
 • Vilken musik ska spelas på begravningen?
 • Var gravsättningen ska ske?
 • Preliminär diskussion om dödsannonsens utformning
 • Eventuella tackkort och program för begravningen
 • Blommor och dekorationer
 • Minnesstundens utformning
 • Kista eller urna
 • Om gravsättning: gravsten och inskription
 • Eventuella juridiska frågor
 • Prisförslag

Lokal för begravningsceremonin

När det gäller lokal för begravningsceremonin är det relativt fritt var den får hållas. Begravningsavgift betalas via skattsedeln av alla svenskar och i den ingår lokal för begravningsceremonin, gravplats samt transport. Självklart finns möjligheten att arrangera en begravning för vilken trosinriktning som helst.

Om den döde var medlem i Svenska Kyrkan är man inte bunden till vilken församling denne/denna var medlem i. Ceremonin kan hållas i vilket begravningskapell som helst som förvaltas av Svenska Kyrkan. Det är dock värt att hålla i åtanke att det inte nödvändigtvis är gratis. Andra tänkbara platser för en begravningsceremoni är vid själva gravplatsen, i skogen, på stranden eller i den egna trädgården.

Utforma dödsannonsen

Av allt en begravning innebär är dödsannonsen förmodligen det du behöver stressa minst kring. Dödsannonsen kan publiceras nära inpå begravningen, efter begravningen, direkt efter dödsfallet eller egentligen när som helst i relativ närtid till dödsfallet. Syftet med dödsannonsen kan variera. Den kan användas som en ren minnesruna, för att specificera när begravningen kommer att hållas, vilka som är välkomna att delta, klädsel, gåvor m.m.

Förutom ovanstående innebär utformningen av dödsannonsen att du behöver välja en symbol samt formulera eller välja en text. När det gäller symbolen har begravningsbyrån vanligtvis ett stort urval att välja mellan.

Dekorationer och blommor

Blommor till begravningen, vanligtvis ett blomsterarrangemang att lägga på kistan, beställs med fördel hos en blomsterhandlare några dagar innan begravningen. Antingen gör du det helt på egen hand eller i samråd med begravningsbyrån.

Sång och musik

Det finns egentligen inga gränser för vilken musik som kan spelas på en begravning. Om du står helt handfallen och den döde inte hade framfört några önskemål kan du vanligtvis få en lista med musikförslag av en begravningsbyrå.

3. Upp till fyra veckor efter dödsfallet

Upp till fyra veckor efter dödsfallet går planeringen i mål i och med begravningen, och förhoppningsvis innebär det också en ny fas i sorgearbetet.

Till sist – några allmänna råd och sammanfattande checklista

Att planera begravningen för en närstående kan vara bland de svåraste sakerna som möter en i livet. Inte bara är det så att sorgen i sig kan kännas svår att bära, mitt upp i alltihop måste du ta ställning i en mängd frågor som kanske inte har några självklara svar. Framför allt om det var så att den döde inte hade framfört några önskemål kring begravningen. Påminn dig själv om att du inte behöver stressa, tidsmarginalerna är i regel större än vad man tror och de människor du möter under processen har empati för svårigheterna du befinner dig i. Glöm inte att fråga om du känner dig osäker på någonting. Om ni inte använder er av en begravningsbyrå kan du t.ex. kontakta representanter för den trosinriktning den döde ska begravas inom. Till sist: våga sörja, det är trots allt hela poängen med en begravning.

Sammanfattande checklista

 • Ta reda på om den avlidne hade egna önskemål kring sin begravning
 • Kontakta Skatteverket för ett intyg för gravsättning
 • Välj lokal för begravningsceremonin
 • Träffa präst eller officiant
 • Ordna gravplats och välj urna eller kista (om kista ta ställning till vilka kläder den avlidne ska bära)
 • Bestäm vilka som ska få närvara vid begravningen och hur de ska informeras
 • Om minnesstund, lokal och mat, kaffe etc
 • Utforma dödsannons
 • Välj gravsten och utforma en inskription

Behöver du hjälp med en begravning?

Vi på Begravo.se hjälper dig att komma i kontakt med rätt begravningsbyrå. Du behöver bara fylla i ett formulär och det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

Kom igång

Top