Användarvillkor

Grundläggande

Hojjo Sverige AB (hädanefter “Begravo”), är personuppgiftsansvarig. Begravo förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och vår integritetspolicy. I vår integritetspolicy redovisar vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vår tjänst för begravningsjämförelser

Begravo erbjuder en tjänst som hjälper dig att hitta och välja rätt begravningsbyrå. Tjänsten är kostnadsfri för dig och du är inte bunden att välja en begravningsbyrå vi förmedlar.

1.0 Genom att skapa ett konto och använda tjänsten godkänner och accepterar du villkoren.

1.1 Det är kostnadsfritt för dig att använda vår tjänst och du förbinder dig inte till att anlita en begravningsbyrå som du kommer i kontakt med genom Begravo.

1.2 För att använda tjänsten behöver du vara minst 18 år för att ingå avtal samt acceptera att vara bunden till villkor.

1.3 Genom att använda tjänsten intygar du att du är seriös i din förfrågan och avsikt att jämföra begravningsbyråer.

1.4 Genom att använda tjänsten samtycker du till att vi sparar de uppgifter du laddar upp och behandlar dessa i enlighet med vår integritetspolicy .

1.5 Genom att använda tjänsten samtycker du till att Begravo kontaktar dig via telefon och/eller e-post.

1.6 Genom att använda tjänsten samtycker du till att relevanta Begravningsbyråer kontaktar dig. Du har själv möjlighet att välja hur många begravningsbyråer du önskar kontakt med där maximala antalet är fem (5). Kontakt med begravningsbyrå sker först efter du blivit kontaktad av Begravo, detta för att vi vill säkerställa att vi hjälper dig på bästa sätt.

Övrigt

Begravo har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Begravo kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Begravo kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

Begravo ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten.

Begravo har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Begravo ska med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Begravo innan de ändrade Villkoren träder i kraft.

Top